icon Általános Szerződési Feltételek

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Szász Csaba egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett betbazis.hu (a továbbiakban: Weboldal) oldalon keresztül nyújtott sportfogadási tevékenységgel összefüggő adatrögzítési és adatelemzési szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit tartalmazza.

1./ Hatályba lépés napja: 2022. január 01.

2./ A Felhasználó és a Szolgáltató között, a Felhasználó által adott megrendelésnek és a jelen okiratban foglalt Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő tartalmú megbízási szerződés jön létre. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációval történik. A felek között a megbízási szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak a Szolgáltató e-mailben történő elfogadásával, visszaigazolásával jön létre.

3./ A létrejövő szerződésből fakadó jogviszony megbízási jellegű jogviszony, melynek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó részére hozzáférést biztosítani az általa üzemeltetett https://www.betbazis.hu oldalhoz, ahol a a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező adatkezelési szabályzatnak megfelelő adatkezelési, adatelemzési szolgáltatást, valamint értelmező rendelkezések (2. számú melléklet) által meghatározott szolgáltatásokat nyújt, a felhasználó sportfogadási adatelemző lehetőségei szélesítése érdekében.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó olyan ismereteket szerezzen, olyan számszerűsített információkhoz jusson, amely által esélye lesz a jövőbeni sportesemény végeredményét (kimenetelét) túlnyomórészt helyesen megállapítani, ennek hiányában a fogadások számát mérsékelni.

4./ A szolgáltatás weboldalon feltüntetett ára Euróban meghatározott Forintban fizetendő nettó ár.

5./ A megrendelés lépései:

A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó a https://www.betbazis.hu oldalán rendeli meg a szolgáltatást, melynek ellenértékét banki utalással teljesíti. A megrendelést követően a Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt., Békéscsaba pénzintézetnél vezetett 11600006-00000000-94922626 számú számlájára történő utalással teljesíti. A regisztráció során a Szolgáltató elküld egy 8 jegyű kódot a Felhasználó részére, melyet a díjfizetés során a Közlemény rovatba kell feltüntetni.

Megrendelés esetén a díj megfizetését követően e-mailben értesíti a megrendelőt a díj kiegyenlítéséről, és aktiválja a felhasználónévvel azonosított hozzáférését, mely ezt követően a következő naptól számított 30 napig él. A díj megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

6./ Felhasználó a teljesítésről számlát kap, a számla kiállítása érdekében a megrendeléssel egyidőben elküldi a Szolgáltató részére a szükséges adatokat. A Szolgáltató a számlát a Billingo online számlázó program segítségével állítja ki, ezt követően a számlát e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A megrendelés feldolgozása legkésőbb a díj befizetés napját követő munkanapon történik, ez esetben a Megrendelő előfizetése további egy nappal meghosszabbodik.

7./ A Szolgáltató körültekintően jár el. A Szolgáltatónak hibás teljesítés címén nem áll jogában a fizetett összeg visszatérítését igényelni. Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a megrendelés visszautasítási jogát a megfizetéséig jogosult gyakorolni.

A jelen oldalon található információk és adatsorok a szolgáltató által generált adatok strukturált megjelenítése. A jelen oldalon megjelenő adatsorok nem valósítanak meg tanácsadást.

Bármely döntés meghozatala során az adott elemzés megfelelőségét csak mindenre kiterjedő egyediesített vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes döntések előtt éppen ezért a Felhasználó felelőssége a részletes és több forrásból való tájékozódás.

Az előbb írtakra tekintettel az oldal üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

8./ A teljes weboldal megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges, a weboldalon elérhető információk a szolgáltatási díjat megfizető megrendelő számára férhető hozzá, ezekkel kapcsolatban is köteles minden Felhasználó az alábbiakban található titoktartási szabályok tiszteletben tartására. A weboldalon tartalmazott információkat a Felhasználók csak személyes célokra használhatják fel, szigorúan tilos a weboldal kereskedelmi célú felhasználása. Tilos a weboldalon található információk bármilyen formában történő közzététele és továbbértékesítése.

9./ A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan bizalmasan fog kezelni minden, a Szolgáltatótól kapott információt.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét és ebből a Szolgáltatónak kára származik, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználó szerződésszegése miatt keletkező kárának megtérítését követelni.

10./ A https://www.betbazis.hu oldalára történő regisztráció kezdeményezése, valamint az ott feltüntetett check boxok kipipálása az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti.

11./ A Felhasználók az alábbi e-mail címekre küldhetnek e-mailt, amennyiben bármilyen kérdés merül fel a weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban:

- műszaki hibákhoz használt email: helpdesk@betbazis.hu

- pénzügyekhez használt email: helpdesk@betbazis.hu

- az üzemeléssel kapcsolatos email: betbazis@betbazis.hu

12./ Az üzemeltető kijelenti, hogy tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény rendelkezéseink hatálya alá.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Békéscsaba, 2022. január 01.

Szász Csaba

egyéni vállalkozó